Ile można zarabiać w policji? Aktualne zarobki wg stanowisk w policji, a 2020/2021

przez:DamianData:2022-08-13
Ile można zarabiać w policji? Aktualne zarobki wg stanowisk w policji, a 2020/2021

Zawód mundurowego staje się atrakcyjną opcją pracy, w dużej mierze ze względu na wynagrodzenie. Nie jest ono najwyższe, ale plasuje się pośród tych lepiej opłacanych. Dodatkowo, jest to stały zarobek, gwarantowany każdego miesiąca. Honorarium w policji jest wyznaczane dokładnymi zapisami w polskim prawie, są to więc konkretne kwoty, które przysługują przy spełnieniu określonych warunków. Sprawdźmy, na jakie zarobki mogą liczyć służby.

Komendant a kursant – zarobki wg stanowisk

Wynagrodzenie policjantów różni się w zależności od stanowiska i czasu, jaki został już przepracowany w zawodzie. Mamy dziewięć grup zaszeregowania, z czego trzy najwyższe to funkcjonariusze pełniący służbę na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych wyższego szczebla. Czwarta to dzielnicowi i kontrolerzy ruchu, piąta – detektywi. Szóstą grupę zaszeregowania stanowią policjanci – dyżurni i specjaliści.

Każdy pracownik na stanowisku służbowym w policji zarabia miesięcznie określone kwoty podstawowe. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, czyli podstawowej miesięcznej pensji, otrzymują oni również dodatek służbowy. Dodatki do wynagrodzenia są ustawowo określone i zależne od stażu służby.

Podwyżka płac policjanta od 1 stycznia 2022

Zgodnie z ustawą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku miesięczne uposażenie funkcjonariuszy wzrosło o 406 złotych – podniesione zostały pobory oraz świadczenia socjalne. Obecnie dla policjanta na najniższym stopniu średnia miesięczna pensja wynosi prawie 4 tys. – dokładna liczba to 3 923 złote. W 2021 roku policjanci otrzymywali przeciętne wynagrodzenie w wysokości 5 681 złotych.

Kursant a komendant – lista płac w policji

Jeśli ktoś myśli o tym, aby zostać policjantem z pewnością również patrzy na zawód policjanta pod względem finansowym. W służbach mundurowych uposażenie może liczyć kilka tysięcy złotych netto, co może być szczególnie atrakcyjne dla młodych ludzi. Stopnie w policji i świadczenia w tym zawodzie są ze sobą ściśle powiązane, dlatego średnie miesięczne zarobki na najniższych stanowiskach wynoszą niewiele więcej niż zarobki nauczycieli.

Jak więc wyglądają zależności pomiędzy stopniami w policji i pensją? Dochody w jakiej wysokości można uzyskać miesięcznie?

Tabela przeciętnych uposażeń policjantów na wybranych stanowiskach / stopniach służbowych
LP Stanowisko służbowe Grupa zaszeregowania Uposażenie netto
1 Komendant Główny Policji 16 16.764
2 Zastępca Komendanta Głównego Policji 15 14.658
3 Komendant wojewódzki Policji 14a 10.910
4 Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji 12 8.418
5 Kierownik referatu 7 5.480
6 Detektyw/asystent 5 4.787
7 Dzielnicowy/kontroler ruchu drogowego 4 4.508
8 Policjant 2 3.858
9 Kursant 1 2.824
  Kursant przed ukończenii 26 roku życia 1 3.014
  Kursant po ukończeniu 26 roku życia 1 2.884

W tabeli przedstawiono średnie uposażenie netto policjanta – stan na czerwiec 2020 r. Źródło: Policja.pl

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, czyli podstawowej miesięcznej wypłaty, otrzymują oni również dodatki służbowe. Są one przyznawane na czas nieokreślony, a ich wartość nie może przekraczać 50% sumy należnego uposażenia zasadniczego oraz dodatku za stopień etatowy. Określone zostały trzy kategorie: pierwsza w wysokości 80%, druga – 70% oraz trzecia z 60%. Takie premie mogą zostać przyznane funkcjonariuszowi na stałe, bądź na czas określony. Istotnym czynnikiem jest tutaj również wyznacznik o latach służby, które zostały odbyte.

Dodatkowe zarobki w policji mogą liczyć kilkaset złotych. Do podstawowych kwot przy konkretnych stanowiskach należy doliczyć:

  • posterunkowy – 335 zł;
  • sierżant – 430 zł;
  • aspirant – 560 zł;
  • komisarz – 717 zł;
  • inspektor – 944 zł.

W niektórych przypadkach mogą one zostać również obniżone, jednak nie więcej niż 30%, a w bardzo szczególnych przypadkach, jak naruszenie dyscypliny służbowej w czasie służby lub wykonywania zadań, czy niewywiązywanie się z obowiązków służbowych – o nie więcej niż 50%.

Praca w policji – jak ją zacząć?

Jeśli ktoś myśli o tym, aby zostać policjantem to z pewnością patrzy również na zawód mundurowego pod względem finansowym. W służbach mundurowych honoraria mogą liczyć kilka tysięcy złotych netto, co może być szczególnie atrakcyjne dla młodych ludzi.

Wraz z podwyżkami pensji modernizowany jest sposób kształcenia i jego efektywność, który ma zaowocować podniesieniem poziomu wyszkolenia i kwalifikacji. Stopnie w policji i zarobki wiążą się ze sobą, dlatego też obecnie ważnym aspektem jest kreowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego. Wiele jednostek przechodzi modernizację, dlatego poszukiwani są nowi specjaliści, którzy będą mogli prowadzić działania w obszarach między innymi takich jak ekspertyzy kryminalistyczne, wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw, czy działalność naukowa – obszar pojawiający się po raz pierwszy w nowej formule.

Ze względu na ten proces restrukturyzacji wykwalifikowani pracownicy będą niezbędnym elementem dla funkcjonowania całego środowiska. Dla osoby, która chciałaby związać swoją przyszłość z tym zawodem jest to doskonały czas na podjęcie pracy w rzeczonym fachu.

Komentarze

danik

2022-08-14

ciekawy temat, mało płacą

Dodaj komentarz

Nigdy nie udostępnimy Twojego e-maila.