Jak ogłosić upadłość konsumencką?

przez:DamianData:2023-11-11
Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Wyjście ze spirali zadłużenia jest możliwe pod warunkiem zastosowania rozwiązań, odpowiadających sytuacji danego dłużnika. Upadłość konsumencka może być skutecznie ogłoszona przy pomocy specjalistycznej kancelarii prawnej, dzięki której można opracować indywidualną strategię, dostosowując ją do realnych potrzeb i składowych zadłużenia. Sprawdź, jak ogłosić upadłość konsumencką? Jakie korzyści przynosi skutecznie przeprowadzona upadłość konsumencka?

Z artykułu dowiesz się między innymi:

  • Upadłość konsumencka – wniosek

  • Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

  • Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Czym jest upadłość konsumencka? 

Instytucja upadłości konsumenckiej powstała z myślą o osobach fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jest to proces prawny mający na celu uporządkowanie problemów finansowych dłużnika poprzez umorzenie części lub całości zobowiązania przy jednoczesnym zaspokojeniu wierzycieli.

Prawa i obowiązki osoby ogłaszającej upadłość konsumencką precyzują zapisy w ustawie Prawo Upadłościowe. Jak wyjaśnia radca prawny, pan Tomasz Walczak, dłużnik, który zdecyduje się ogłosić upadłość konsumencką, będzie podlegał ochronie prawnej przed wierzycielami, podczas kiedy jego majątek zostaje przejęty przez syndyka, w celu zaspokojenia roszczeń.

Materiał powstał we współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego – Tomasz Walczak.

Warunki umożliwiające ogłoszenie upadłości konsumenckiej 

Wspomnieliśmy już, że upadłości konsumenckiej nie może ogłosić przedsiębiorca. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by procedurze poddał się były przedsiębiorca, wykreślony z CEIDG, przy czym czas, jaki upłynął od wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie ma żadnego znaczenia.

Innym istotnym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność dłużnika. Jest to sytuacja, w której osoba zadłużona w sposób stały i obiektywny utraciła zdolność uregulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

W praktyce wykazanie niewypłacalności może okazać się dość trudne. To jeszcze jeden argument przemawiający za nawiązaniem współpracy z kancelarią prawną, przy czym warto pamiętać, że upadłość konsumencka nie jest wyrokiem, to szansa na spokojne życie bez zobowiązań.

Upadłość konsumencką można ogłosić wielokrotnie, jednak pomiędzy tymi zdarzeniami musi upłynąć co najmniej 10 lat.

Jak ogłosić upadłość konsumencką? 

Pierwszym krokiem rozpoczynającym starania o uwolnienie się od zadłużenia powinna być konsultacja prawna. Istnieje co prawda możliwość samodzielnego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jednak działanie takie jest obarczone pewnym ryzykiem braku należytej staranności i skuteczności. Konsultacja prawna pozwala na obiektywną ocenę sytuacji dłużnika oraz zapobiega niedopełnieniu formalności czy brakom w dokumentacji.

W następnej kolejności przygotowany i złożony zostaje wniosek o ogłoszenie upadłości. Stanowi on podstawę zdolną przekonać sąd, że zobowiązania powstały z przyczyn niezamierzonych. Oprócz samej listy długów należy uzasadnić m.in. przyczyny niewypłacalności oraz wymienić działania, podjęte przez dłużnika w celu rozwiązania problemów finansowych.

W następnym etapie postępowania dochodzi do ogłoszenia upadłości konsumenckiej i ustanowienia Syndyka. Sąd określa m.in. skład masy upadłościowej, następuje także jej likwidacja, po czym ustalany jest plan spłaty zadłużenia. Zawarte w nim terminy i kwoty są ostateczne. Innymi słowy, niewykonanie podjętych przez dłużnika zobowiązań skutkuje tym, że upadłość konsumencka nie będzie wiążąca, a tym samym oddłużenie nie nastąpi.

Zakończenie postępowania upadłościowego wieńczy oddłużenie upadłego i umorzenie wszystkich wierzytelności.

Powyższy opis jest ze zrozumiałych względów bardzo uproszczony. W rzeczywistości postępowanie upadłościowe jest procesem bardzo skomplikowanym. Aby zapewnić sobie powodzenie, zaleca się skorzystanie z profesjonalnych usług kancelarii prawnej.

Dodaj komentarz

Nigdy nie udostępnimy Twojego e-maila.