Jak powinny przebiegać wdrożenia IT?

przez:DamianData:2023-01-02
Jak powinny przebiegać wdrożenia IT?

Wdrożenie IT to proces wymagający odpowiedniego przygotowania. Sukces zależy nie tylko od jakości wdrażanego systemu, ale też od przebiegu prac, tak aby gotowe rozwiązanie w stu procentach spełniało początkowe założenia klienta. O czym należy pamiętać?

Czego firma oczekuje od nowego systemu?

Wdrożenia IT mają na celu usprawnić działanie firmy oraz powiększyć jej przewagę konkurencyjną na rynku. Ten cel uda się osiągnąć jedynie wtedy, gdy system zostanie dopasowany do charakteru prowadzonej działalności oraz będzie uwzględniał wymagania firmy, jej wielkość oraz plany dalszej ekspansji w najbliższych latach. Wdrożenia przeprowadzane przez Enicom zaczynają się więc od rozmowy z klientem oraz audytu w jego firmie, na podstawie czego można dobrać to najbardziej optymalne rozwiązanie oraz zaplanować prace.

Przygotowanie projektu uwzględnia także zakup oraz montaż niezbędnego sprzętu, jeśli obecna infrastruktura nie spełnia określonych wymogów. Wdrożenia IT są kosztowną inwestycją, dlatego ważna jest efektywność wybranego systemu oraz jego funkcjonalność, tak aby firma rzeczywiście mogła poprawić swoje wyniki, usprawnić komunikację, zwiększyć wydajność pracowników oraz dobrze zabezpieczyć firmowe dane.

 

Realizacja projektu wdrożeniowego

Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie ze szczegółowym planem wdrożenia. Chaotyczne działania bez profesjonalnego nadzoru oznaczają zwykle piętrzące się trudności, opóźnienia, zakłócenia w działalności firmy, a to oczywiście generuje niepotrzebne koszty. Najlepiej, aby wdrożenia udało się przeprowadzić bez żadnych zakłóceń w codziennej działalności firmy, a sprawny postęp prac zależy także od samego klienta i jego zaangażowania w realizację projektu.

Cały proces wdrożenia powinien zostać dokładnie udokumentowany, co pozwoli uniknąć poważniejszych błędów i umożliwi szybką reakcję w razie zaistnienia jakichkolwiek problemów. Oprócz zainstalowania systemu oraz wymaganych modyfikacji ważne jest też poprawne przeprowadzenie migracji danych, a na koniec nowy system musi zostać przetestowany. Zespół wdrożeniowy odpowiada także za szkolenia pracowników i udziela wsparcia powdrożeniowego – jeśli klient posiada własny dział IT, może on przejąć po wdrożeniu opiekę nad nowym systemem lub zleca się taką usługę w ramach outsourcingu IT.

Dodaj komentarz

Nigdy nie udostępnimy Twojego e-maila.