CEiDG – podstawowe informacje

przez:DamianData:2022-08-14
CEiDG – podstawowe informacje

Prowadzenie własnej działalności nie jest prostym zadaniem. Zwłaszcza na początku, kiedy należy dopełnić wszelkich formalności. Najistotniejszą kwestią jest oczywiście rejestracja firmy. Tylko w ten sposób przedsiębiorca może legalnie działać w wybranej przez siebie branży. Dla niektórych z nich obecnie wykonanie tego zadania jest duże łatwiejsze. Wszystko za sprawą CEiDG. Co to jest? Kto powinien złożyć wniosek? Jak on wygląda i co musi się w nim znaleźć? Odpowiedzi na pytania można znaleźć poniżej! Warto się z nimi zapoznać!

Czym jest CEiDG?

CEiDG to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Cały proces rejestracji przebiega elektronicznie, a mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy działający na terenie Polski. Z tym że mogą to być wyłącznie osoby, które prowadzą jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą lub są wspólnikami w spółkach cywilnych. Rejestr przedsiębiorców jest uregulowany prawnie, a zasady jego działania określa ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W CEiDG znajduje się wykaz wszystkich przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność.

Jakie możliwości daje przedsiębiorcom Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

CEiDG to doskonałe rozwiązanie dla małych firm. Dzięki niemu przedsiębiorca nie musi rejestrować firmy bezpośrednio w urzędzie, a wszystkie niezbędne czynności może wykonać z domu. Oczywiście w pierwszym kroku może ją po prostu założyć. Natomiast w następnych może zmienić jej dane, czasowo zawiesić działanie, a potem z powrotem wznowić. W razie takiej konieczności może także zamknąć działalność. Choć właściciel przedsiębiorstwa może załatwić te sprawy zdalnie, to musi też potwierdzić swoją tożsamość, a do tego będzie potrzebny mu profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

CEiDG jako baza przedsiębiorstw

Wbrew pozorom prowadzenie działalności jednoosobowej cieszy się sporym zainteresowaniem. Takie rozwiązanie jest o tyle korzystne, że podejmowanie decyzji oraz radzenie sobie z problemami spoczywa na jednej osobie. Co skutkuje tym, że przedsiębiorca jako jedyny bierze odpowiedzialność za sukcesy i niepowodzenia firmy. W CEiDG można znaleźć informacje o takich osobach. Poza samą nazwą przedsiębiorstwa w bazie danych znajdują się, chociażby:

 • NIP.
 • REGON.
 • Nazwisko właściciela.
 • Adres firmy.
 • Branża.
 • Oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

W Polsce każdego dnia do spisu dołączają kolejne firmy, ale nie tylko. Tak naprawdę stronie internetowej CEiDG można zobaczyć statystyki dotyczące ilości złożonych wniosków. Zarówno o wpis do ewidencji, jak i zawieszenie, wznowienie i zakończenie działalności.

Ewidencja działalności nie tylko dla przedsiębiorców

CEiDG to wyszukiwarka nie tylko dla przedsiębiorców. Równie dobrze mogą z niej korzystać osoby prywatne, które chcą skorzystać z usług danej firmy i potwierdzić jej rzetelność. Kiedy uzyskana została pewność, że dana firma to działalność jednoosobowa, wystarczy wpisać minimum jedną informację, która umożliwi jej wyszukanie w ewidencji. Może to być, choćby nazwa, imię i nazwisko, właściciela, NIP, czy też REGON. Im więcej danych jest znanych, tym szybciej uda znaleźć się przedsiębiorstwo. Jeżeli firma istnieje w rejestrze, to można poznać szczegółowe informacje dotyczące działalności. W pierwszej kolejności wyświetli się nam nazwa, imię i nazwisko właściciela oraz numer NIP i Regon. Następnie dane kontaktowe i adresowe. Przy czym w tych ostatnich znajduje się adres głównej siedziby oraz ewentualnych oddziałów. Dane dodatkowe informują wyszukującego o tym, kiedy firma została założona i jakie działania były podejmowane w okresie jej istnienia np. zaprzestanie prowadzenia działalności lub jej wznowienie. Można uzyskać też informację o PKD, czyli to, na jakich usługach głównie skupia się przedsiębiorstwo. W kolejnych punktach znajdują się zakazy, o ile takie zostały nałożone, a także dane osobowe pełnomocnika, kontakt do niego oraz zakres jego uprawnień.

Jak dodać PKD i w jakim celu się to robi?

PKD składa się z pięciu symboli, które określają rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Kiedy przedsiębiorca zakłada firmę, musi we formularzu CEIDG-1 musi wpisać przynajmniej jeden taki kod. W dokumencie znajduje się 7 wolnych miejsc, jeśli konieczne jest wpisanie większej liczby kodów, to należy je zamieścić w załączniku CEIDG-RD. Z tym że te warunki dotyczą składania wniosku w formie papierowej. Natomiast w elektronicznej załączniki są w zasadzie zbędne, ponieważ system sam generuje druki, a wolnych miejsc na wpisanie kodów jest 9. Kody nie są przypisane do firmy. W dowolnym momencie można je usunąć lub dodać nowe. W wyszukiwarce CEiDK aktualne kody są dopisane do przedsiębiorstwa.

PKD to swego rodzaju wyznacznik, na jakich usługach skupia się dany właściciel firmy. Przykładowo: jest to firma zajmująca się sprzedażą pokarmów dla zwierząt, samych zwierząt oraz roślin – to będzie podstawowa działalność. Natomiast przedsiębiorca postanowił rozszerzyć swoją działalność i zająć się także produkcją gotowej karmy dla zwierząt oraz umożliwić klientom zakup towarów przez Internet. To będą już dodatkowe usługi, ale także powinny zostać odnotowane w rejestrze. Kody umożliwiają weryfikację przedsiębiorców nie tylko przez potencjalnych klientów, ale też w razie jakiejkolwiek kontroli.

Jak przeprowadzić wpis do CEiDG?

Mimo niepewnej sytuacji gospodarczej wiele osób decyduje się na założenie własnego biznesu. Znacznie chętnie wybierane są właśnie małe firmy, ponieważ koszt otwarcia i prowadzenia jest niższy niż w przypadku tych dużych. Własną działalność może założyć praktycznie każdy. Chyba że na daną osobę został nałożony zakaz jej prowadzenia lub nie może zajmować się konkretną dziedziną, np. zakaz sprzedawania alkoholu uniemożliwia otworzenie sklepu monopolowego. Ci, którzy nie mają takich ograniczeń, bez większych przeszkód mogą założyć jednoosobową firmę. Jednak przyszły przedsiębiorca w pierwszej kroku musi wypełnić wniosek o wpis do CEiDG. Może to zrobić na kilka sposobów:

 • Całkowicie zdalnie. W tym celu zakłada konto na stronie, loguje się do niego, pobiera i wypełnia wniosek. Na koniec podpisuje go profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 • Pół zdalnie, pół bezpośrednio. Wszystko przebiega podobnie jak powyżej. Z tą różnicą, że wniosek zostaje przygotowany online, ale podpisany w urzędzie gminy. Należy mieć przy sobie numer wniosku.
 • Wniosek można wypełnić również bez zakładania konta i podpisać go w urzędzie gminy. Też trzeba posiadać numer wniosku.
 • Przedsiębiorca wypełnia wniosek w wersji papierowej, a urzędnik gminny przekształca go w wersję elektroniczną.
 • Przesyła wniosek do urzędu przy pomocy listu poleconego. Z tym że jego podpis musi zostać potwierdzony notarialnie.

Jak przebiega złożenie wniosku?

Wpis do CEiDG rozpoczyna się od złożenia formularza CEIDG-1. Wniosek o wpis do centralnej ewidencji trafia także do ZUS-u, KRUS-u, GUS-u oraz urzędu skarbowego. Należy pamiętać, że ten dokument mogą złożyć wyłącznie osoby, które podlegają omawianemu wpisowi. Wnioskodawca może rozpocząć prowadzenie firmy już w dniu złożenia wniosku lub wskazać w nim datę, w której chce zacząć działać. Wpis do rejestru nie działa wstecz, co oznacza, że data we wniosku nie może być wcześniejsza niż ta na nim widoczna. Natomiast potwierdzeniem złożenia i prawidłowości dokumentów jest urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), podobne do tego, które można otrzymać po rozliczeniu podatku.

Co robić w przypadku zmian w firmie?

Wniosek o zmianę we wpisie także składa się na formularzu CEDIG-1. Każda istotna zmiana powinna zostać odnotowana i uwzględniona przez organ gminy. W innym przypadku może pojawić się spore zamieszanie i błędy w dokumentacji. Do skorygowania lub uzupełnienia danych najczęściej dochodzi, gdy:

 • Zmienił się numer rachunku bankowego.
 • Zmieniła się nazwa firmy.
 • Doszło nowe miejsce wykonywania działalności.
 • Zatrudniona została inna osoba do prowadzenia księgowości.
 • Zmienił się rodzaj działalności.
 • Zmienił się adres zamieszkania przedsiębiorcy lub siedziby firmy.

Komentarze

firer

2022-08-17

niejednokrotnie sprawdzałem dane firm w CEIDG, dobrze, zę to jest

Dodaj komentarz

Nigdy nie udostępnimy Twojego e-maila.