Czym są umiejętności interpersonalne? Dlaczego warto je rozwijać?

przez:DamianData:2022-08-16
Czym są umiejętności interpersonalne? Dlaczego warto je rozwijać?

Wszystkie umiejętności, które człowiek nabywa przez całe życie prędzej czy później mu się przydają. Ostanie czasy pokazały, że ważniejsze były umiejętności twarde. Dziś do łask ponownie wracają kompetencje miękkie. Czym one są? Jak je odróżnić od twardych? Dlaczego warto nad sobą pracować i rozwijać umiejętności personalne? W jakich sferach życia mogą się przydać? Na te pytania, odpowiedzi można znaleźć w tym artykule!

Podział umiejętności

Jak wspomniano we wstępie, kompetencje można podzielić na twarde i miękkie. Te pierwsze zdecydowanie można zdefiniować jako umiejętności praktyczne. Nabyte najczęściej zostają w trakcie edukacji, z własnej inicjatywy lub pod wpływem środowiska. Bez problemu można określić poziom ich zaawansowania, zweryfikować ich prawidłowość lub po prostu ocenić. Do kompetencji twardych można zaliczyć, m.in.:

  • Obsługę komputera.
  • Posługiwanie się językiem obcym.
  • Prowadzenie pojazdu.
  • Obsługę konkretnych programów komputerowych lub aplikacji.

Natomiast kompetencje miękkie są bardziej spersonalizowane i określają cechy charakterystyczne danego człowieka. Z reguły nabywane są przez doświadczenie życiowe, a później rozwijane na specjalnych kursach. Nierzadko można spotkać się z podziałem na:

  • Osobiste.
  • Interpersonalne.

W przeciwieństwie do twardych, kompetencje miękkie ciężko jest ocenić, czy wskazać ich poziom.

Czym są kompetencje miękkie?

Tak naprawdę ciężko podać dokładną definicję tego, czym są umiejętności interpersonalne miękkie. Można je określić jako zdolności przydatne w praktycznie każdej sytuacji. Są bowiem dość uniwersalne i można je zweryfikować dopiero w momencie, kiedy dana osoba się nimi wykaże. Nie można także wskazać okresu ich nabywania i rozwoju. Czasami trwa on nawet całe życie. Poniżej można znaleźć kilka przykładów umiejętności osobistych i interpersonalnych.

Umiejętności komunikacyjne

Wbrew pozorom nie chodzi o samą rozmowę. Osoba komunikacyjna nie ma żadnego problemu z nawiązywaniem kontaktów międzyludzkich, zjednywaniem sobie ludzi oraz robieniem dobrego pierwszego wejrzenia. Ta zdolność przydatna jest w każdej sferze życia. Można ją wykorzystać nie tylko w relacji z bliskimi, ale także podczas rozmowy z potencjalnym pracodawcą, a nawet w sklepie. Wiele osób umieszcza komunikatywność w cv. Jednak nie zawsze jest ona na odpowiednim poziomie.

Umiejętność słuchania

Równie ważna, jak komunikacja jest rozwinięta umiejętność słuchania. W głównej mierze opiera się na zrozumieniu drugiej osoby i nieignorowaniu tego, co ma do powiedzenia. Dzięki temu rozmówca czuje, że jego słowa są istotne, nabiera zaufania do drugiej osoby, chętniej ponownie z nią rozmawia. Wraz z biegiem czasu może także zacząć się zwierzać, ponieważ będzie wiedział, że zostanie wysłuchany i zrozumiany.

Umiejętność pracy w zespole

Umiejętność pracy w zespole kojarzy się z reguły z miejscem zatrudnienia. To, że dana osoba posiada zdolność współpracy, jest bardzo cenione przez pracodawców. Zwłaszcza w dużych firmach np. korporacyjnych. Jednak obecnie nawet mniejsi przedsiębiorcy chętnie zatrudniają osoby, którym wspólna praca nie sprawia żadnych trudności.

Umiejętność pracy zespołowej przydaje się także w prywatnej części życia i to już od najmłodszych lat (w tym okresie jest też utrwalana). Można ją wykorzystać nawet w przedszkolu, kiedy wychowawca zada dzieciom przygotowanie przedstawienia, czy niewielkiego plakatu.

Umiejętności społeczne

Umiejętność społeczna polega na dostosowaniu się do środowiska i odnalezieniu się w nim. Osoby posiadające tę cechę nie boją się zmian i szybko potrafią zaadoptować się w nowych warunkach. Co więcej, są bardziej elastyczne, chętnie podejmują wyzwania, rzadko kiedy się poddają. Niestety umiejętność adaptacji społecznej nie jest zbyt powszechna. Często reorganizacja życia powoduje lęk przed tym, co może się wydarzyć. Nie zawsze jest od adekwatny do sytuacji.

Umiejętność rozwiązywania konfliktów międzyludzkich

Konflikty się zdarzały i niewątpliwie będą się zdarzać. Nie każdy jednak potrafi je rozwiązywać w taki sposób, aby się one nie nawarstwiały. Posiadanie tej cechy jest ważne w każdym aspekcie życia, zwłaszcza u osób, które muszą zarządzać innymi np. na stanowisku kierowniczym. Sprawdzi się także w relacjach partnerskich bądź rodzinnych. Osoba, która należycie rozwiązuje problemy, z łatwością potrafi znaleźć rozwiązania zadowalające dla obu stron.

Odporność na stres

Stres w mniejszym lub większym stopniu dotyka każdego z nas. Niektórzy radzą sobie z nim lepiej, a inni gorzej. Niemniej jednak ci, którzy uodpornili się na stres są bardziej pracowici i wydajni. Zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Wykazują się zazwyczaj opanowaniem i nie pozwalają stresowi sobą zawładnąć. Ta cecha jest bardzo przydatna w pracy, kiedy trzeba wykonać wiele zadań, od których zależne jest powodzenie umowy, czy transakcji. W sferze prywatnej osoby z odpornością na stres nie wpadają w panikę i starają się znaleźć najlepsze rozwiązanie problemu.

Co więcej, wielu pracodawców w ogłoszeniu o pracę określając wymagania dotyczące pracownika, odpornością na stres nazywają pracę pod presją czasu.

Umiejętne zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem jest ściśle związane z organizacją. To, w jaki sposób wygląda biurko, torebka, czy teczka wiele mówi o danej osobie. Choć można spotkać pojęcie artystycznego nieładu, to nijak się ono ma do porządku i zorganizowania. Umiejętne rozplanowanie zadań bądź obowiązków domowych zwiększa wydajność i efektywność. Dodatkowo polepsza się samodyscyplina oraz obowiązkowość.

W pracy ta cecha jest niezwykle ważna. Przełożony zyskuje gwarancję, że wszystko będzie rzetelnie wykonane na czas i nie trzeba będzie nanosić żadnych poprawek ani zmian.

Asertywność

Asertywność to cecha, którą powinien posiadać każdy człowiek. Jest to zdolność do wypowiadania własnego zdania bez krzywdzenia, oceniania i obrażania innych osób. Bycie asertywnym pozwala na swobodne wyrażanie emocji oraz kompetencji społecznych. Tym samym nie przekracza się granic dotyczących praw ani przestrzeni osobistej rozmówców. Ponadto człowiek asertywny nie wykazuje zachowań agresywnych, ale też uległych. Cecha przydatna jest w każdej części życia.

Umiejętność motywowania innych

Zmotywować drugą osobę wcale nie jest prosto. Trzeba umiejętnie podpowiedzieć jej, jak powinna działać i się nie poddawać. Nie można tej cechy mylić z narzucaniem komuś własnego zdania. Osoba, która umie motywować innych, potrafi pobudzić ich ambicje, zaangażowanie i chęć walki z przeciwnościami losu. Odpowiednia motywacja jest niezbędna do wykonywania obowiązków służbowych. Nierzadko przydaje się też w domu.

Dlaczego warto rozwijać umiejętności interpersonalne – życie zawodowe

Praktycznie wszystkie omówione zdolności interpersonalne mogą mieć pozytywny wpływ na życie zawodowe. Wiele z nich może pomóc nam się rozwijać oraz piąć po szczeblach kariery. Niezależnie od zajmowanego stanowiska. Prawda jest bowiem taka, że dziś bardziej cenione są umiejętności miękkie niż twarde. Doświadczony przełożony na pewno weźmie pod uwagę to, czy potencjalny pracownik umie pracować w grupie, pod presją czasu, czy to, jak wyglądają jego relacje z innymi ludźmi. Nie można także zapomnieć o empatii, czyli zdolności do zrozumienia odczuć innych osób oraz wykazaniu się współczuciem.

Niestety żadnej z tych cech nie widać na pierwszy rzut oka i najprawdopodobniej pracownik będzie musiał się wykazać na rozmowie o pracę lub w trakcie okresu próbnego. Jeżeli posiada takie zdolności interpersonalne, które są pożądane dla danego zawodu, to nie ma się czego obawiać. Czujny przełożony na pewno je zauważy.

Po prostu dla większości pracodawców poza kompetencjami zawodowymi ważne jest to, aby podwładny czuł się dobrze w miejscu pracy i umiał dopasować się do reszty załogi.

Wysokie umiejętności interpersonalne – przydatne w życiu codziennym

Życie stawia przed nami sporo wyzwań i przeszkód. Tylko za pomocą określonych cech łatwiej jest z nimi sobie radzić. Przede wszystkim przekazywanie komunikatów, to nie tylko rozmowa, ale przede wszystkim artykułowanie własnych potrzeb, pragnień i emocji. Tylko dzięki ich wyrażaniu człowiek może oczekiwać pomocy, wsparcia bądź akceptacji i zrozumienia. Z drugiej strony uzyskanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi nie będzie dla niego trudnością, jeżeli wykaże się empatią i asertywnością.

Warto się zastanowić jakie umiejętności interpersonalne ma każdy z nas i rozwijać te, które na pewno przydadzą się w życiu. Być może przyda się nam także kurs tych zdolności, które nie zostały jeszcze na tyle rozwinięte, by móc powiedzieć: tak, mam zdolności komunikacyjne bądź tak, doskonale pracuję w grupie.

Komentarze

wartu

2022-08-18

odporność na streść i asertywność naprawdę ważna sprwa

Dodaj komentarz

Nigdy nie udostępnimy Twojego e-maila.